1.3. Solná jeskyně (cena 80 Kč)

8.3. Solná jeskyně (cena 80 Kč)

13.3. Exkurze do Městské knihovny v Broumově- odjezd v 7:05

14.3. Exkurze starších dětí do ZŠ Hradební Broumov- odjezd v 7:05

16.3. výlet do Martínkovic  na představení s dravci

16.3. Den otevřených dveří v ZŠ Hradební

22.3. Den vody- dopolední program v MŠ

23.3. Divadelní představení v Broumově- odejzd v 7:05

24.3. Vynášení Moreny- dopolední program v MŠ