Dne 5.10.2021 pojedou předškolní děti do Teplic nad Metují, kde prostřednictvím akce konané MAS Boumovsko+, na Dni gramotnosti pro předškolní děti absolvují program na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti. Odjezd od školky bude v ranních hodinách (cca 7 hod) a návrat na oběd. Bližší informace budou doplněny individuálně.