2.11. DUŠIČKY- zapálení svíčky na hřbitově seznámení dětí s tradicí (program v rámci dopoledního vzdělávání)

1.11.-5.11.(dle počasí) zavírání studánky (program v rámci dopoledního vzdělávání)

10.11. v 9:00 logopedická depistáž v MŠ

11.11. svatomartinská slavnost (program v rámci dopoledního vzdělávání)

11.11. fotografování Pro Foto

15.11. Kroužek bavíme se sportem ( od 10 hodin, náhradní termín za 18.11.)

16.11. dravci v KD Martínkovice (program v rámci dopoledního vzdělávání)

17.11. Státní svátek a 18.11. a 19.11. MŠ UZAVŘENA

24.11. fotografování panem Hurdálkem