Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU, byla naší mateřské škole v roce 2022 poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Projekt Zahrada pod borovicí aneb Studie řešení zahrady MŠ v Božanově byl financován z Národního programu Životní prostředí.

Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Projekt schválený ve výzvě MŠMT- Operační program Jan Amos Komenský (2021-2027) s názvem Podpora dětí v MŠ Božanov je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen především na personální podporu školy, která v návaznosti na práci předškolních pedagogů pomůže integrovat děti do dětského kolektivu.