Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt schválený ve výzvě MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ s názvem Podpora dvouletých v MŠ Božanov II. je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt je zaměřen především na personální podporu školky, která v návaznosti na práci předškolních pedagogů pomůže integrovat dvouleté děti do dětského kolektivu. Dále pak také na vzdělávání pedagogických pracovníků školky v oblasti matematické pregramotnosti a polytechnické výchově.