Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU, byla naší mateřské škole v roce 2022 poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.